کسب رتبه های برتر دانشجویان دانشکده دندانپزشکی در امتحان جامع علوم پایه سال 98

کسب رتبه های برتر دانشجویان دانشکده دندانپزشکی در امتحان جامع علوم پایه سال 98

24 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
کسب رتبه های برتر دانشجویان دانشکده دندانپزشکی در امتحان جامع علوم پایه سال 98
 مراتب سپاسگزاری خود و هیات رئیسه دانشکده دندانپزشکی را به پاس موفقیت چشمگیر کسب رتبه های برتر دانشجویان این دانشکده در امتحان جامع علوم پایه سال 98 ابراز داشته
یرای دریافت نامه کلیک کنید


منبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0