حمایت از کلیه پژوهشگران و گروههای دانشجویی در خصوص ارائه طرح جهت طراحی و ساخت یک سیستم تحریک پذیر غیر تهاجمی نواحی عمیق مغز

حمایت از کلیه پژوهشگران و گروههای دانشجویی در خصوص ارائه طرح جهت طراحی و ساخت یک سیستم تحریک پذیر غیر تهاجمی نواحی عمیق مغز

10 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری های شناختی وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  اقدام به حمایت از کلیه پژوهشگران و گروههای دانشجویی در خصوص ارائه طرح جهت طراحی و ساخت یک سیستم تحریک پذیر غیر تهاجمی نواحی عمیق مغز نموده است،  اهمیت این چالش در یافتن جایگزینی برای روش
 
Deep Brain Stimulation ( DBS) می باشد.
جهت دریافت نامه فراخوان کلیک کنید


منبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0