کنسل شدن جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان

کنسل شدن جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان

24 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
کنسل شدن جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان
 به استحضار میرساند جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان روز یکشنبه مورخ 98/7/28 برگزار نمی شود


منبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0