جلسه دفاع مقطع کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

جلسه دفاع مقطع کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

17 6 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه دفاع مقطع کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
با عنوان

برسی اثر اسید اوریک بر بیان ژن مارکرهای استرس شبکه اندوپلاسمی در کشت سلول های
تک هسته ای خون محیطی

اساتید راهنما :  خانم دکتر پروین پاسالار ، خانم دکتر سلاله امام قلی پور
ارائه دهنده : خانم ریحانه ابراهیمی

مکان : گروه بیوشیمی ،تالار دکتر ملک نیا


منبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0