جلسه دفاع از پایان نامه مقطع دکترا

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع دکترا

26 6 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع دکترا
با عنوان 

برسی اثر مهارنیکوتین آمید فسفوریبوزیل ترانسفراز (NAMPT) با siRNA بر لیپوژنز 
 ACC,FAG ,SPEBPIc وتجمع تری گلسرید در سلول های کبدی HepG2
 اساتید راهنما : سرکار خانم دکتر پروین پاسالار  وسرکار خانم دکتر میترا نور بخش
استاد مشاور جناب اقای دکتر مشکانی 
ارائه دهنده : اقای داود ایا بیگی


منبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0