برگزاري ژورنال كلاب در گروه بيوشيمي

برگزاري ژورنال كلاب در گروه بيوشيمي

7 10 1395

ژورنال كلاب گروه بيوشيمي با سخنراني آقاي مهدي كوشكي دانشجوي دكتري گروه به راهنمايي آقاي دكتر امينيان روز يكشنبه مورخ     12/10/95 از ساعت 12-11در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد. حضور كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه در جلسة فوق الزامي است.


منبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0