برگزاري سمينار هفتگي دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي

برگزاري سمينار هفتگي دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي

7 10 1395

سمينار هفتگي دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي با سخنراني محمدرضا افريشم  به راهنمايي خانم دكتر پاك نژاد راس ساعت 11- 10 روز يكشنبه مورخ 12/10/95 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد. از عموم علاقمندان براي شركت در جلسه سخنراني دعوت به عمل مي آيد. حضور كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه بيوشيمي در سمينارهاي هفتگي دانشجويان الزامي است. خلاصه سمينارهاي مربوطه به شرح ذيل مي باشد: بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پزشکی- گروه بیوشیمی بالینی خلاصه سمینار دانشجویی- مقطع دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی عنوان : Link between diabetes and cancer ارائه دهنده : رضا افریشم                                                                          ورودي: بهمن 94      امضا استاد راهنما:                                                            استاد راهنما : دکتر پاک نژاد مقدمه مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده اند که افراد مبتلا به دیابت در خطر بالاتری برای انواع سرطان ها مثل کبد، پانکراس، اندومتریوم، کلون و سایر سرطان ها هستند. افراد دیابتی به علل مختلف می توانند به سرطان مبتلا شوند مثل نوع درمان دیابت یا فاکتور هایی همچون تغییرات متابولیک، اختلالات هورمونی و التهاب. طی تغییرات متابولیک میزان قند خون افزایش می یابد و فرد دچار هیپرگلیسمی می گردد که این هیپر گلیسمی در ادامه با ایجاد تغییرات مختلف در سلول می تواند موجب تکثیر، بقاء، مهاجرت و تهاجم شود. پس هدف از این مطالعه، بررسی نقش هیپرگلیسمی در ایجاد سرطان می باشد. اثرات هیپرگلیسمی هیپرگلیسمی با دو اثر مستقیم و غیر مستقیم می تواند سبب سرطان شده یا سرطان ایجاد شده را تشدید کند. شکل 1. اثرات مستقیم و غیر مستقیم هیپرگلیسمی در ایجاد و یا تشدید سرطان.         1)     اثرات غیر مستقیم هایپرگلیسمی 1-1)          افزایش انسولین و IGF1 1-2)          افزایش سیتوکین های التهابی 1-3)          رقابت با آسکوربیک اسید جهت ورود به سلول های ایمنی   2)     اثرات مستقیم هایپرگلیسمی 2-1) افزایش سیکل سلولی 2-2) افزایش سیگنال سلولی wnt/β- catenin 2-3) افزایش فاکتور نوروتروفیک GDNF 2-4) افزایش یا کاهش گونه های فعال اکسیژن 2-5) افزایش فاکتورهای رشد             در مسير سيگنالينگwnt/β- catenin، در حالتی که محرکی وجود نداشته باشد، سیگنالی صورت نگرفته و فاکتور رونویسی TCF7L2 كه افكتور اين مسير است، به سرکوبگر خود متصل باقی می ماند. در صورت وجود هایپرگلسیمی و نبود wnt، β-catenin متصل به غشا باقی مانده در نتیجه تجمع درون سیتوپلاسمی ندارد. در این حالت تنها مقداری P-300 كه آنزيم استيله كننده β-catenin جهت اتصال به فاكتور LEF1 است،  افزایش دارد. همچنين آنزیم سیرتوئین 1 كه آنزيم داستيلاز است، می تواند به β-catenin و LEF1 متصل شده و مانع اینتراکشن این دو گردد و از اين طيق مانع بيان ژن های مورد هدف wnt مي گردند‍‍‍‍. در صورت وجود wnt و نبود هیپرگلیسمی، β-catenin تجمع درون سیتوپلاسمی دارد ولی نمی تواند وارد هسته شود. در نهایت، در صورت وجود wnt و هیپرگلیسمی، β-catenin تجمع درون سیتوپلاسمی دارد سپس β-catenin توسط P-300 استیله شده و می تواند با فاکتور رونویسی LEF1 اینتراکشن داده و وارد هسته شود.  در این حالت ژن های مورد هدف wnt بیان می گردند. از طرفی طی این فرآیند آنزیم سیرتوئین 1 مهار می گردد. طی محدودیت کالری آنزیم سیرتوئین 1 افزایش بیان دارد و باعث تشکیل کمپلکس های سیرتوئین- β-catenin و سیرتوئین- LEF1  می گردد که این مانع از تشکیل کمپلکس β-catenin LEF1- می گردد. همچنین طی محدودیت کالری مقدار NAD افزایش دارد که بعنوان کوفاکتور آنزیم سیتوئین عمل می کند و باعث افزایش فعالیت این آنزیم می گردد. نتيجه گيري هيپرگليسمي از طريق افزايش انسولين و IGF1، فاكتورهاي رشد، سيكل سلولي، مسير سيگنالينگ wnt/β- catenin و فاكتور هاي تقويت كننده مهاجرت و تهاجم سلولي مي تواند ارتباطي بين ديابت و سرطان باشد و از اين طريق موجب ايجاد و يا تشديد سرطان گردد. شکل 2. مسیر سیگنال wnt/β- cateninهمراه با هیپر گلیسمی. در شکل سمت چپ، سیگنالی صورت نگرفته و فاکتور رونویسی به سرکوبگر خود متصل باقی می ماند. در شکل سمت راست بالا، در صورت وجود هایپرگلسیمی و نبود wnt، β-catenin متصل به غشا باقی مانده در نتیجه تجمع درون سیتوپلاسمی ندارد. در این حالت تنها مقداری P-300 افزایش دارد. در شکل سمت راست پایین، در صورت وجود wnt و نبود هیپرگلیسمی، β-catenin تجمع درون سیتوپلاسمی دارد ولی نمی تواند وارد هسته شود. در شکل سمت راست وسط، در صورت وجود wnt و هیپرگلیسمی، β-catenin تجمع درون سیتوپلاسمی دارد و می تواند وارد هسته شود. در این حالت ژن های مورد هدف wnt بیان می گردند.       Reference: 1-      García-Jiménez C, García-Martínez JM, Chocarro-Calvo A, De la Vieja A. A new link between diabetes and cancer: enhanced WNT/β-catenin signaling by high glucose. Journal of molecular endocrinology. 2014 Feb 1;52(1):R51-66. 2-      Shikata K, Ninomiya T, Kiyohara Y. Diabetes mellitus and cancer risk: review of the epidemiological evidence. Cancer science. 2013 Jan 1;104(1):9-14. 3-      Ward PS, Thompson CB. Metabolic reprogramming: a cancer hallmark even warburg did not anticipate. Cancer cell. 2012 Mar 20;21(3):297-308. 4-      Chocarro-Calvo A, García-Martínez JM, Ardila-González S, De la Vieja A, García-Jiménez C. Glucose-induced β-catenin acetylation enhances Wnt signaling in cancer. Molecular cell. 2013 Feb 7;49(3):474-86. 5-      Mantel C, Broxmeyer HE. SIRT1, stem cells, aging, and stem cell aging. Current opinion in hematology. 2008 Jul;15(4):326.


منبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0