برگزاری روز پژوهش در دانشکده پزشکی، علاوه بر آشنایی اساتید و دانشجویان رشته های مختلف با زمینه های تحقیقاتی و توانمندی های موجود در گروه های علوم پایه

برگزاری روز پژوهش در دانشکده پزشکی، علاوه بر آشنایی اساتید و دانشجویان رشته های مختلف با زمینه های تحقیقاتی و توانمندی های موجود در گروه های علوم پایه

21 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
هدف از برگزاری روز پژوهش در دانشکده پزشکی، علاوه بر آشنایی اساتید و دانشجویان رشته های مختلف با زمینه های تحقیقاتی وتوانمندی های موجود در گروه های علوم پایه ...
جهت آشنایی گروه های مختلف علوم پایه و بالینی با پتانسیل های تحقیقاتی موجود در گروه های مختلف، هرگروه آموزشی علوم پایه موظف است در قالب یک کلیپ 5 دقیقه ای به معرفی توانمندی های تکنیکی، تخصصی و تجهیزاتی خود بپردازد. 
جهت دریافت نامه کلیک کنید


منبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0