برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي گروه بيوشيمي

برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي گروه بيوشيمي

29 9 1395

جلسه شوراي تحصيلات تكميلي گروه بيوشيمي در روز دوشنبه مورخ 29/9/95 از ساعت 17-12:30 با حضور اعضاي شوراي تحصيلات تكميلي گروه جهت تصويب دو پروپوزال پايان نامه دكتري در محل دفتر گروه برگزار مي گردد.


منبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0