برگزاري جلسة دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

برگزاري جلسة دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

23 9 1395

جلسة دفاع پايان نامه آقاي علي توتونچي دانشجوي كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي به راهنمايي دكتر گل محمدي روز يكشنبه مورخ      28/9/95 ساعت 10-8 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد. حضور دانشجويان تحصيلات تكميلي در جلسه الزامي است.


منبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0