برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي

برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي

4 10 1395

جلسة دفاع پايان نامه آقاي لطف الله رضا قلي زاده دانشجوي دكتري گروه بيوشيمي به راهنمايي خانم  دكتر نوروزي  روز سه شنبه مورخ 7/10/95 ساعت 16-14 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد. حضور دانشجويان تحصيلات تكميلي در جلسه فوق الزامي است.


منبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0