برگزاري جلسة دفاع پايان نامه دكتراي گروه بيوشيمي

برگزاري جلسة دفاع پايان نامه دكتراي گروه بيوشيمي

23 9 1395

جلسة دفاع پايان نامه آقاي اميرحسين دوستي مطلق دانشجوي دكتري گروه بيوشيمي به راهنمايي آقايان دكتر گلستاني و دكتر دهپور روز دوشنبه مورخ 29/9/95 ساعت 12-10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد. حضور دانشجويان تحصيلات تكميلي در جلسه فوق الزامي است.


منبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0