برنامه آموزشی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

برنامه آموزشی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

8 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برنامه آموزشی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
مشخصات كلي، دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته)بيوشيمي باليني.

باتوجه به اهميت مقطع كارشناسي ارشد رشته بيوشيمي باليني و با عنايت به لزوم بازنگري در برنامه قبلي كه چندين دوره ملاك تربيت نيروي انساني در اين مقطع بوده است برنامه جديد كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني براساس آيين نامه ها وديدگاههاي جديد تخصصي تدوين و تقديم ميگردد.
 جهت دریافت فایل برنامه اموزشی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی و
مشخصات كلي، دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته)بيوشيمي بالينيمنبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0