آئين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D)

آئين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D)

14 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 آئين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي Ph.D
راي صادره در سي و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 1386/8/29
.
آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي
Ph.D در 2 فصل و 45 ماده و 45تبصره در سي و پنجمين جلسه
شورای عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 1386/8/29به تصويب رسيد.اين آيين نامه در همه دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشکی وموسسات وابسته به وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی سراسر کشور جهت دانشجویان ورودی سال
1388-1387 .
جهت دریافت فایل کامل کلیک کنید

 


منبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0