خلاصه سمینار دانشجویی مقطع دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی خانم محبوبه ستاری گروه بیوشیمی - دانشکده پزشکی

7 تیر 1399

عنوان سمینار Microbiome and Cancer therapy استاد راهنما دکتر احسان خلیلی ارائه دهنده محبوبه ستاری دانشجوی دکترای تخصصی گروه بیوشیمی بالینی

خلاصه سمینار دانشجویی مقطع دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی اقای سعید ابراهیمی گروه بیوشیمی-دانشکده پزشکی

27 خرداد 1399

عنوان سمینار: Microfluidic paper-based analytical devices (μPAD) اساتید راهنما سرکار خانم دکتر پاکنژاد و جناب آقای دکتر امینیان،ارائه دهنده سعید ابراهیمی دانشجوی دکترای تخصصی گروه بیوشیمی

خلاصه سمینار دانشجویی مقطع دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی خانم لیلا سعیدی گروه بیوشیمی - دانشکده پزشکی

27 خرداد 1399

عنوان سمینار Obesogen: From Metabolic Disruption to Obesity استاد راهنما دکتر سلاله امام قلی پور ارائه دهنده لیلا سعیدی دانشجوی دکترای تخصصی -گروه بیوشیمی

خلاصه سمینار دانشجویی مقطع دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی خانم گلناز گودرزی گروه بیوشیمی - دانشکده پزشکی

27 خرداد 1399

عنوان سمینار Type 3 Diabetes استاد راهنما دکتر رضا مشکانی ارائه دهنده گلناز گودرزی دانشجوی دکترای تخصصی -گروه بیوشیمی

خلاصه سمینار دانشجویی مقطع دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی خانم ریحانه ابراهیمی گروه بیوشیمی - دانشکده پزشکی

27 خرداد 1399

عنوان سمینار Blood-Based Biomarkers in Neurodegenerative Diseases استاد راهنما دکتر ابوالفضل گلستانی ارائه دهنده ریحانه ابراهیمی دانشجوی دکترای تخصصی گروه بیوشیمی

خلاصه سمینار دانشجویی مقطع دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی اقای صدرا سماورچی طهرانی گروه بیوشیمی - دانشکده پزشکی

27 خرداد 1399

عنوان سمینار Circular RNA: new star, new hope in diabetes استاد راهنما دکتر رضا مشکانی ارائه دهنده: صدرا سماورچی طهرانی دانشجوی دکترای تخصصی گروه بیوشیمی

خلاصه سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد بیوشیمی خانم ام البنین حسین زاده گروه بیوشیمی بالینی - دانشکده پزشکی

27 خرداد 1399

عنوان سمینار انکومتابولیت ها استاد راهنما دکتر احسان خلیلی ارائه دهنده خانم ام البنین حسین زاده دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوشیمی بالینی

خلاصه سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد بیوشیمی خانم زهرا خلفانی گروه بیوشیمی بالینی - دانشکده پزشکی

27 خرداد 1399

عنوان سمینار Hunger Genes استاد راهنما دكتر رضا مشکانی ارائه دهنده خانم زهرا خلفانی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوشیمی بالینی

خلاصه سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد بیوشیمی اقای پدرام رضائی امیرکیاسر گروه بیوشیمی بالینی - دانشکده پزشکی

27 خرداد 1399

عنوان سمینار Lyophilization process استاد راهنما اقای دکتر مهدی امینیان، ارائه دهنده اقای پدرام رضائی امیر کیاسر دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوشیمی بالینی

خلاصه سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد بیوشیمی خانم شیرین اورندی گروه بیوشیمی بالینی - دانشکده پزشکی

27 خرداد 1399

عنوان سمینارSpinal Cord Injury Repair by Combination Therapy Using Chondroitinase ABC استاد راهنما اقای دكتر ابوالفضل گلستاني ارائه دهنده شیرین اورندی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوشیمی بالینی

خلاصه سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد بیوشیمی اقای صادق مظفری گروه بیوشیمی بالینی - دانشکده پزشکی

27 خرداد 1399

عنوان سمینار Clinical assessment of hepatic de novo lipogenesis in non-alcoholic fatty liver disease استاد راهنما خانم دکتر سلاله امام قلی پور ارائه دهنده صادق مظفری دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوشیمی بالینی

خلاصه سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد بیوشیمی خانم غزاله وشاق گروه بیوشیمی بالینی - دانشکده پزشکی

27 خرداد 1399

عنوان سمینار Lysozyme and its application استاد راهنما اقای دكتر مهدی امینیان ارائه دهنده خانم غزاله وشاق دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوشیمی بالینی

خلاصه سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد بیوشیمی خانم کیانا مؤیدی گروه بیوشیمی بالینی - دانشکده پزشکی

27 خرداد 1399

عنوان سمینار LncRNA; Application in Treatment and Diagnosis of Neurodegenerative Diseases استاد راهنما اقای دكتر ابو الفضل گلستانی ارائه دهنده خانم کیانا مؤیدی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوشیمی بالینی

خلاصه سمینار دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد بیوشیمی خانم معصومه فرهادیان نژاد گروه بیوشیمی بالینی - دانشکده پزشکی

27 خرداد 1399

عنوان سمینار Nanotoxicity استاد راهنما خانم دکتر آذین نوروزی ارائه دهنده خانم معصومه فرهادیان نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوشیمی بالینی

بخشنامه به کلیه واحد های ستادی

17 خرداد 1399

بانوان که دارای فرزند خردسال، و کارکنانی که در گروه های آسیب پذیر می باشند مشروط به انجام وظائف اداری خود بصورت آنلاین با امکانات شخصی (کامپیوترر ، انترنت ....)

دستور العملی مبنی بر الزامات تدریس دروس به صورت مجازی در دبیرخانه شورای عالی اموزش مجازی تهیه گردید

13 خرداد 1399

الزامات درنشست شورای عالی آموزش مجازی مورخ 21 اردیبهشت ماه به تصویب رسید

برگزاری مسابقه عکس و فیلم ویژه دانشجویان،اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در سطح کشور..

13 خرداد 1399

مسابقه عکس و فیلم ویژه دانشجویان،اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در سطح کشور، موضوع مسابقه دور کاری،آموزش مجازی وتدریس بر خط است..

چگونگی برگزاری کلاس های بیوشیمی پایه عملی دانشجویان رشته داروسازی

11 خرداد 1399

بازگشت به نامه 578/75/11/99 مورخ 30/02/1399مبنی بر اعلام نظر برای چگونگی برگزاری کلاس های بیوشیمی پایه عملی دانشجویان رشته داروسازی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99، بدینوسیله گروه بیوشیمی بالینی آمادگی خود را برای برگزاری کلاس های عملی ( پری لب و فیلم مربوط به کار عملی) بصورت مجازی اعلام می دارد.

برگزاری کلاس های بیوشیمی عملی بالینی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر 1398

11 خرداد 1399

چگونگی برگزاری کلاس های بیوشیمی عملی بالینی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر 1398، بدینوسیله گروه بیوشیمی بالینی آمادگی خود برای برگزاری کلاس های عملی را ( پری لب و فیلم مربوط به کار عملی) بصورت مجازی اعلام می دارد.

ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در ترم جاری

11 خرداد 1399

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮوﻧﺎ و ابلاغ معاون مجترم آموزشی وزارت در ﺧﺼﻮص ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در ترم جاری از تاریخ .....

دعوت به سومین جشنواره دانشجویی توسعه آموزش ویژه دانشجویان کلان منطقه 10

11 خرداد 1399

به استحضار میرساند با عنایت به شرایط موجود در جامعه، زمان برگزاری جشنواره تغییر یافته و به روز سه شنبه مورخ 8/7/1399 از ساعت 12:00 تا 17:00 موکول شده؛ همچنین زمان ثبت نام دانشجویان و ارسال آثار به جشنواره تا پایان روز شنبه مورخ 31/3/1399 تمدید شده است. ضمن دعوت جنابعالی/ سرکارعالی به جشنواره مذکور و تقدیم ....

برگزاری هفتمین کنگره بین المللی بیوشیمی وبیولوژی مولکولی

10 خرداد 1399

برگزاری هفتمین کنگره بین المللی بیوشیمی وبیولوژی مولکولی،شهریور 1399 از دانشجویان گروه بیوشیمی جهت عضویت در کمیته اجرایی دعوت بعمل می آورد

از شنبه مورخ 98/12/10 کلیه همکاران محترم ملزم به حضور در دانشگاه هستند

14 اسفند 1398

طبق دستور جناب آقای دکتر نفیسی ریاست محترم دانشکده پزشکی، از شنبه مورخ 98/12/10 کلیه همکاران محترم اعم از استادان و کارشناسان و بقیه همکاران ملزم به حضور در دانشگاه هستند و در غیر اینصورت بایستی که مرخصی بگیرند.

سفارت فدراسیون روسیه در تهران آمادگی خود را جهت پذیرش متقاضیان تحصیلی در آن کشور برای سال تحصیلی 2020-2021 اعلام نموده است .

14 اسفند 1398

سفارت فدراسیون روسیه در تهران ، از طریق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، آمادگی خود را جهت پذیرش متقاضیان تحصیلی در آن کشور برای سال تحصیلی 2020-2021 اعلام نموده است .

سومین جشنواره دانشجویی توسعه آموزش با هدف شناسايي و معرفي فرايندهاي آموزشي ارائه شده توسط دانشجويان در حيطه هاي برنامه ريزي درسي و...

14 اسفند 1398

«سومین جشنواره دانشجویی توسعه آموزش» با هدف شناسايي و معرفي فرايندهاي آموزشي ارائه شده توسط دانشجويان در حيطه هاي برنامه ريزي درسي، روشهاي تدريس، ارزشيابي برنامه، ارزيابي دانشجو، مديريت و رهبري آموزشي، راهنمايي و مشاوره دانشجويان، يادگيري الكترونيك، شبيه سازي آموزشي، بازی وارسازی، طراحی و تولید محصولات آموزشی به منظور ارتقای کیفیت آموزش پزشكي و توسعه آن برگزار ميگردد.

در خصوص برگزاري مدرسه زمستانه دانشگاه سائوپائولو برزيل

13 اسفند 1398

مکاتبه مدیر محترم روابط بین‌الملل دانشگاه (به پیوست سایر اطلاعات) در خصوص برگزاري مدرسه زمستانه دانشگاه سائوپائولو برزيل

آزمون تعیین سطح متقاضیان جدید شرکت در کلاس های زبان انگلیسی برای اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه

12 اسفند 1398

آزمون تعیین سطح متقاضیان جدید شرکت در کلاس های زبان انگلیسی برای اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه طبق جدول مشخص شده در بخشنامه توسط کرسی زبان های خارجی در کالج بین الملل برگزار خواهد شد.

کلیه دروس ارائه شده در ترم جاری، اساتید و دانشجویان در سامانه نوید دانشگاه...

12 اسفند 1398

کلیه دروس ارائه شده در ترم جاری، اساتید و دانشجویان در سامانه نوید دانشگاه بارگذاری شداست. اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان دانشگاه برای استفاده از این سامانه میتوانند به سامانه مذکور به ادرس http://tumsnavid.vums.ac.ir مراجعه نمایید.

دعوتنامه حضور در پیش رویداد جشنواره اشتراک گذاری تجارب ارزشمند دانشجویان درپاسخگویی اجتماعی (اتا) به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران،

12 اسفند 1398

دعوتنامه حضور در پیش رویداد جشنواره اشتراک گذاری تجارب ارزشمند دانشجویان در تحقق پاسخگویی اجتماعی (اتا) به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران،خواهشمند است دستور فرمایید پوستر پیوست را در سایت برد گروه های آموزشی ،کلاس ها وخوابگاه ها.....نصب وبارگزاری نمایند

برگزاری جشنواره " اشتزاک گذاری تجزبه های ارزشمند (اتا) دانشجویان علوم پزشکی در تحقق پاسخگویی اجتماعی"

29 بهمن 1398

جشنواره " اشتزاک گذاری تجزبه های ارزشمند (اتا) دانشجویان علوم پزشکی در تحقق پاسخگویی اجتماعی" به استحضار می رساند این جشنواره بسیار مهم می باشد و امید میرود بتواند باعث تشویق دانشجویان وایجاد انگیزه وتوجه انها به انجام فعالیت های اجتماعی شود مقتضی است دانشگاه هانسبت به مشارکت گسترده واطلاع رسانی به دانشجویان وهمکاری با دبیر خانه جشنواره هماهنگی واقدام لازم به عمل آورند لازم به ذکر است تاریخ برگزاری جشنواره به بیست وچهارم خرداد ماه 1399 تغییر یافته ودانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان دبیرخانه این جشنواره انتخاب گردیده است به پیوست فایل پوستر جشنواره ارسال می گردد.

دعوت به سمینار Mysteries of a Healthy Lifestyle Tips & Tricks

21 بهمن 1398

مکاتبه معاون محترم بین‌الملل دانشکده توان‌بخشی (به پیوست سایر اطلاعات) درخصوص دعوت به سمینار Mysteries of a Healthy Lifestyle Tips & Tricks مورخ 29/11/98 ساعت 8:15 الی 12:00 در سالن آمفی تئاتر دانشکده توان‌بخشی

برگزاری کارگاه یک روزه ای با عنوان " نمایه داده های مرکز تحقیقات سرطان "

21 بهمن 1398

مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نظر دارد همزمان با برگزاری پانزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان و پنجمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش که در تاریخ 7 لغایت 9 اسفند ماه سال جاری در دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی برگزار می شود ، کارگاه یک روزه ای را در تاریخ 8 اسفند ماه با عنوان " نمایه داده های مرکز تحقیقات سرطان " برگزار نماید . بر این اساس ، از پژوهشگران ، متخصصین و دکترای تخصصی ( Phd ) جهت انجام پروژه های تحقیقاتی بر روی داده های مربوط به سرطان دعوت به همکاری می نماید . علاقه مندان می توانند در صورت داشتن شرایط لازم ( پوستر پیوست ) ، نسبت به ثبت نام تا تاریخ 30 بهمن 1398 از طریق شماره تماس 22748001 اقدام نمایند . شرکت در این کارگاه رایگان می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مناسب به کلیه پژوهشگران محترم اطلاع رسانی گردد .

اصل جایگزینی حیوانات آزمایشگاهی با نرم افزارها و ابزارهای مربوطه را بصورت جدی مورد توجه است عدم رعایت استانداردهای علمی و اخلاقی در بکارگیری حیوانات آزمایشگاهی در امر آموزش و پژوهش های مرتبط با حوزه های علوم پزشکی

21 بهمن 1398

دبیر محترم کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ، جناب آقای دکتر احسان شمسی گوشکی با توجه به عدم رعایت استانداردهای علمی و اخلاقی در بکارگیری حیوانات آزمایشگاهی

شروع ثبت نام آزمون دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال تحصیلی 1400-1399

16 بهمن 1398

اطلاعیه شروع ثبت نام آزمون دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی بهداشت و تخصصی، داروسازی، و دندانپزشکی سال تحصیلی 1399-1400 با استفاده از سهیمه استعداد درخشان جهت اطلاع رسانی به دانشجویان حائز شرایط خدمتتان ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم جهت اطلاع رسانی به دانشجویان حائز شرایط صورت پذیرد.

پیوست تقویم برگزاری کارگاه دو روزه مالکیت فکری دفتر ثبت اختراعات دانشگاه علوم پزشکی تهران

16 بهمن 1398

پیوست تقویم برگزاری کارگاه دو روزه مالکیت فکری دفتر ثبت اختراعات دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر مباحث اختراعات از مفاهیم اولیه تا مراحل ثبت اختراع در مراجع معتبر داخلی و خارجی در زمستان سال 1398 ، خدمتتان ارسال می گردد. موجب امتنان خواهد بود تا موضوع به نحو مقتضی به اطلاع اساتید محترم، دانشجویان گرامی و کلیه علاقمندان شرکت در این دوره رسانده شود.

مستدعی است به مناسبت دهه فجر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری کلاس های مجازی به شرح ذیل برگزار می نماید:

15 بهمن 1398

با احترام و آرزوی توفیق روزافزون مستدعی است به مناسبت دهه فجر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری کلاس های مجازی به شرح ذیل برگزار می نماید: درضمن مدیریت فرهنگی نهاد با شماره تماس 66419196 جوابگوی سوالات دوستان عزیز می باشد.

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان مدرسه زمستانه کشوری با عنوان (نو آوری در مباحث مدیریت خطر در حوادث وبلایا) را در تاریخ 26 لغایت 28 بهمن ماه سال جاری برگزار می نماید

15 بهمن 1398

گروه سلامت در بلایا وفوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در نظر دارد در راستای اجرای ماموریت ویژه توسعه دانش سلامت در حوادث وبلایا،مدرسه زمستانه کشوری با عنوان (نو آوری در مباحث مدیریت خطر در حوادث وبلایا) را در تاریخ 26 لغایت 28 بهمن ماه سال جاری برگزار نماید.

اولین فراخوان جذب هیات علمی قراردادی در سایت این دانشگاه

12 بهمن 1398

به استحضار میرساند،اولین فرخوان جذب هیات علمی قراردادی (تبصره 7) درسایت این دانشگاه به آدرس https://ww.abzums.ac.ir/fa-IR/DouranPortal قرار گرفته است ومتقاضیان واجد شرایط می توانند تا تاریخ 1398/11/26 با مراجعه به سایت مذکور وتکمیل وارسال مدارک وفرم های مورد نیاز نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1400- 99

12 بهمن 1398

اطلاعیه مربوط به ثبت نام دانشجویان جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی ...

درس "طراحی و فنون آموزش در علوم پزشکی" در قالب دو واحد درس نظری بصورت پیش‌نیاز (اجباری) بجای كارگاه روش تدريس برای کلیه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی (PhD) ارائه خواهد شد

7 بهمن 1398

طبق مصوبه‌ي مورخ 95/7/24 شوراي آموزشي دانشگاه، درس "طراحی و فنون آموزش در علوم پزشکی" در قالب دو واحد درس نظری بصورت پیش‌نیاز (اجباری) بجای كارگاه روش تدريس برای کلیه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی (PhD) ارائه خواهد شد. لذا خواهشمند است درس مذکور در واحدهای درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99 منظور گردد و دستور فرمایید کلیه دانشجويان مقطع دكتري تخصصي (PhD) ورودي مهر 98 و کسانی که در دوره‌های گذشته موفق به گذراندن کارگاه/درس مذکور نگردیده‌اند، این درس را در زمان انتخاب واحد اخذ نمایند

مکاتبه معاون محترم بین‌الملل دانشکده توان‌بخشی (به پیوست سایر اطلاعات) درخصوص دعوت به همكاري در رويداد mysteries of health lifestyle: tips & tricks،

7 بهمن 1398

احتراماً مکاتبه معاون محترم بین‌الملل دانشکده توان‌بخشی (به پیوست سایر اطلاعات) درخصوص دعوت به همكاري در رويداد mysteries of health lifestyle: tips & tricks، جهت استحضار و اطلاع رسانی به علاقمندان تقدیم میگردد. ضمناً خواهشمنداست اسامی علاقمندان به همکاری را تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 07/11/98 به این معاونت ارسال نمایید. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.

هفتمین همایش ملی سلامت معنوی با مشارکت فرهنگستان علوم پزشکی ودانشگاه علوم پزشکی قم درشهر مقدس قم برگزار می گردد

7 بهمن 1398

باصلوات بر محمد وال محمد وبا احترام به استحضار می رساند باعنایات اللهی وبا هدف همکاری وهم افزایی مراکز علمی دانشگاهی وحوزوی در راستای ترویج وتوسعه مباحث مرتبط با سلامت معنوی،هفتمین همایش ملی سلامت معنوی با مشارکت فرهنگستان علوم پزشکی ودانشگاه علوم پزشکی قم درشهر مقدس قم برگزار می گردد. لذا ضمن ارسال پوستر همایش مذکور خواهشمند است مراتب به آگاهی اعضای هیات علمی،پژوهشگران واعضای جامعه سلامت ان دانشگاه/موسسه/دانشکده رسانیده شود. ضمنا حضور در این همایش دارای امتیاز فرهنگی برای اعضای محترم عضای هیات علمی خواهد بود.

درخصوص زمان‌ بندی تعیین سطح ترم بهار کلاس‌های زبان انگلیسی برای اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان محترم،

7 بهمن 1398

مکاتبه معاون محترم آموزشی کالج بین‌الملل دانشگاه (به پیوست سایر اطلاعات) درخصوص زمان‌ بندی تعیین سطح ترم بهار کلاس‌های زبان انگلیسی برای اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان محترم، جهت استحضار و اطلاع رسانی به علاقمندان تقدیم می گردد.

همایش معرفی فرصت های جذب حمایت مالی پژوهش های علوم پزشکی در آلمان ( Germany Info-Day )

24 دی 1398

همایش معرفی فرصت های جذب حمایت مالی پژوهش های علوم پزشکی در آلمان ( Germany Info-Day ) با تمرکز بر فراخوان گرنت مشترک موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران ( NIMAD) و بنیاد تحقیقات آلمان ( DFG) برگزار می شود و طی آن سخنرانانی از DFG آلمان ، بنیاد فریدریش فون هومبولت آلمان و DAAD حضور خواهند یافت . این همایش در روز پنجشنبه 26 دی ماه 98 در تهران برگزار خواهد شد و محققان علوم پزشکی علاقه مند به کارهای تحقیقاتی مشترک با آلمان ، می توانند با مراجعه به نشانی زیر از جزئیات بیشتر مطلع شوند و ثبت نام نمایند . http://nimad.ac.ir/content/198/NIMAD-DFG-Joint-Call

ابلاغیه رسیدگی به تخلفات پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

24 دی 1398

ضمن ارسال ابلاغیه رسیدگی به تخلفات پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مورخ 16/11/94 یادآوری میگردد که انجام هر نوع تحقیق اعم از پایان نامه یا طرح پژوهشی منوط به اخذ تأییدیه اخلاقی قبل از شروع پژوهش بوده و آغاز مطالعه قبل از اخذ مصوبه کمیته های اخلاق در پژوهش تخلف پژوهشی محسوب می شود و قابلیت بررسی اخلاقی ندارد.

اطلاعیه زمان انتخاب واحد دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (PhD) براي نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

24 دی 1398

زمان انتخاب واحد دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (PhD) براي نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98 از 98/11/5 لغايت 98/11/8 تعيين گرديده است. خواهشمند است به منظور اطلاع‌رساني دستور فرماييد اطلاعيه پيوست در معرض ديد دانشجويان ذيربط آن گروه قرار گيرد.

در خصوص بورس تحصیلی دانشگاه جونتندو کشور ژاپن،

22 دی 1398

احتراماً مکاتبه مدیر محترم روابط بین‌الملل دانشگاه (به پیوست سایر اطلاعات) در خصوص بورس تحصیلی دانشگاه جونتندو کشور ژاپن جهت استحضار و اطلاع رسانی به علاقمندان تقدیم می گردد.

در خصوص گرنت موسسه سوئیسی مطالعات بین المللی

22 دی 1398

احتراماً مکاتبه مدیر محترم روابط بین‌الملل دانشگاه (به پیوست سایر اطلاعات) در خصوص گرنت موسسه سوئیسی مطالعات بین المللی، جهت استحضار و اطلاع رسانی به علاقمندان تقدیم می گردد.

در خصوص همایش معرفی فرصت‌های جذب حمایت مالی پژوهش‌های علوم پزشکی در آلمان مورخ 98/10/26

22 دی 1398

احتراماً مکاتبه مدیر محترم روابط بین‌الملل دانشگاه (به پیوست سایر اطلاعات) در خصوص همایش معرفی فرصت‌های جذب حمایت مالی پژوهش‌های علوم پزشکی در آلمان مورخ 98/10/26 در سالن آمفی تئاتر سازمان مرکزی دانشگاه، جهت استحضار و اطلاع رسانی به علاقمندان تقدیم می گردد. ضمناً مهلت ثبت نام تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 98/10/26اعلام می‌گردد.

در خصوص برگزاری هفتمین کنگره برگداشت شهدا بامحوریت گام دوم ترویج فرهنگ ایثار وشهادت

18 دی 1398

در خصوص برگزاری هفتمین کنگره برگداشت شهدا بامحوریت گام دوم ترویج فرهنگ ایثار وشهادت

تعداد آیتم ها در هر صفحه