معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
7 دی 1395
برگزاري ژورنال كلاب در گروه بيوشيمي
7 دی 1395
برگزاري سمينار هفتگي دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي
4 دی 1395
برگزاري كارگاه كشت سلول در گروه بيوشيمي
4 دی 1395
برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي
30 آذر 1395
برگزاري كارگاه طراحي پرايمر براي PCR, Real-time PCR, Methylation specific PCR, Bisulfite Sequencing PCR در گروه بيوشيمي
30 آذر 1395
برگزاري جلسة گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان گروه بيوشيمي
29 آذر 1395
برگزاري جلسه شوراي تحصيلات تكميلي گروه بيوشيمي
23 آذر 1395
برگزاري جلسة دفاع پايان نامه دكتراي گروه بيوشيمي
23 آذر 1395
برگزاري جلسة دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي
23 آذر 1395
برگزاري جلسه گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان گروه بيوشيمي
آرشیو اخبار و مقالات