مقالات

Page 1 of 8 (237 items)
Prev< قبلی
[1]
2
3
4
5
6
7
8
بعدی >Next
#
تاریخ نشر
مجله
توسط
عنوان
کــد
 
  1385 مجله دیابت و لیپید دکتر محمود دوستی - اثرات عصاره روغن گردوي ايراني (لواسانات) به تغييرات غلظت سرمي لپيدها و ليپوپروتئين ها در مدل حيواني رت نر هيپركلسترولميك 8053
  1386 مجله دانشکده پزشکی تهران دکتر محمود دوستی - استخراج و جداسازي LPS غشاء خارجي H.pylori با استفاده از SDS-PAGE و رنگ آمیزی نیترات نقره 8055
  1387 مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان دکتر محمود دوستی - بررسي تاثير چند دهان شويه بر كاهش بوي دهان با استفاده از دستگاه آشكارساز تركيبات گوگرددار 8056
  1380 مجله علوم پزشکی مدرس دکتر پروین پاسالار بررسی بلی مورفیسم Apo E در بیماران مبتلا به اختلالات آلزایمر در جامعه ایرانی 1690
  1373 فصلنامه خون دکتر پروین پاسالار جدا سازی و تخلیص پروتئینهای ضد انعقادی جفتی و شناسایی آنها به روشهای ایمونو غیزیکوشیمیایی 1699
  2004 MJIRI دکتر شهناز خاقانی (The relationship between oxidative stress and the onset of coronary Arthery Disease (CAD) 2487
  2005jun Hybridoma(Larchmt دکتر ملیحه پاک نژاد albicansPreparation and Caracterization of a Monoclonal Antibody Against Mannoprotein of Candida 2292
  2013 Food and Chemical Toxicolog دکتر آذین نوروزی Amelioration by chicory seed extract of diabetes- and oleic acid-induced non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)/non-alcoholic steatohepatitis (NASH) via modulation of PPARalpha and SREBP-1. 9459
  1375 فصلنامه تالاسمی دکتر پروین پاسالار ارزیابی یک برنامه آموزشی نسبت به بیماری تالاسمی و سنجش میزان آگاهی دانش آموزان دبیرستانهای تهران در ارتقای سطح آگاهی آنان در سال 1374 1698
  1377 مجله دانشکده پزشکی تهران دکتر محمود دوستی - استخراج پروتئین از غشاء خارجي H. Pyloriبدست آمده از بيماران ايراني با استفاده از SDS-PAGE 8044
  1377 مجله رشدآموزش زیست شناسی دکتر پروین پاسالار اسید اوریک و بیلی روبین مولکولهایی مضر یا مفید 1696
  1383 مجله دانشکده دامپزشکی تهران دکتر محمود دوستی - تأثیر مهاركننده هاي HMG-CoA ردوكتاز و ACAT بر ترشح محتواي پروتئيني و فسفوليپيدي VLDL1 و VLDL2 در مدل خوكچه هندي 8052
  1379 مجله علمی پژوهشی فیض دکتر پروین پاسالار تخمين متوسط و محدوده ميزان قند خون، اوره، اسيد اوريك و كراتنين و کلسترول و تری گلیسرید در سرم خون ناشتای مردم 30 سال به بالای شهرستان کاشان طی سال 1372 1691
  1376 مجله رشدآموزش زیست شناسی دکتر پروین پاسالار تلومراز آنزیم جاودانگی 1697
  1378 مجله رشدآموزش زیست شناسی دکتر پروین پاسالار رابطه مصرف مواد غذایی و بیماریهای قلبی- عروقی 1694
  1377 رشدآموزش زیست شناسی دکتر پروین پاسالار رادیکالهای آزاد و بیماریها 1695
  1379 مجله رشدآموزش زیست شناسی دکتر پروین پاسالار سیالیت غشا و عوامل موثر بر آن 1693
  1380 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران ویژه نامه دکتر پروین پاسالار مقایسه میزان بتا آندروفین در پلاسما در دوران حاملگی وزایمان 1700
  1381 مجله يافته , فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي لرستان دکتر شهناز خاقانی وضعيت غذايي مادران شيرده مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر خرم آباد 2493
  2008 Clinical Biochemistry دکتر رضا مشکانی . Detection of familial defective apoB (FDB) mutations in hypercholesterolemic children and adolescents by denaturing high performance liquid chromatography (DHPLC) 10319
  19 Medical journal of the Islamic Republic of Iran دکتر پروین پاسالار A case report concerning alpha Glucosidase in Pomp’s disease 1686
  2003 Iranian Journal of Biotechnology دکتر ملیحه پاک نژاد A Heterologous Enzyme Linked Immunosorbant Assay of Morphine Using Penicillinase as Label 2290
  2013 Hepatitis Monthly دکتر شهناز خاقانی Activation of Nrf2-Antioxidant Response Element (ARE)Mediated Glutamate Cysteine Ligase Expression in Hepatoma Cell line (HepG2) by Homocysteine 10286
  2013 Hepat Mon دکتر رضا مشکانی Activation of Nrf2-Antioxidant Response Element Mediated Glutamate Cysteine Ligase Expression in Hepatoma Cell line by Homocysteine 10341
  2004 Acta Medica Iranica دکتر محمد انصاری Alerted plasma zinc level contributes to the developmental toxicity of valproic acid in skeletal system of rat 2505
  2005 Biochemical and Biophysical Research Communication (BBRC) دکتر آذین نوروزی Alkaline phosphatase retained in HepG2 hepatocarcinoma cells vs. alkaline phosphatase released to culture medium: Difference of aberrant glycosylation 5476
  Anim Physiol Anim Nut دکتر رضا مشکانی Alternate-day fasting diet improves fructose-induced insulin resistance in mice 10339
  2013 Food Chem Toxicol دکتر شهناز خاقانی Amelioration by chicory seed extract of diabetes- and oleic acid-induced non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)/non-alcoholic steatohepatitis (NASH) via modulation of PPARα and SREBP-1. 10290
  2012 Indian J Pathol Microbiol دکتر شهناز خاقانی Amygdalin inhibits angiogenesis in the cultured endothelial cells of diabetic rats 10279
  2002 Neurology دکتر پروین پاسالار An Iranian family with Alzheimer’s disease caused by a novel mutation(thr714Ala 1671
Page 1 of 8 (237 items)
Prev< قبلی
[1]
2
3
4
5
6
7
8
بعدی >Next