مقالات

Page 1 of 2 (33 items)
Prev< قبلی
[1]
2
بعدی >Next
#
تاریخ نشر
مجله
توسط
عنوان
کــد
 
  1387 پزشكي كوثر دکتر سید شهاب الدین صدر «اثر پيش درماني با نورآدرنالين و نقش گيرنده α1 آدرنرژيكي و كانال پتاسيمي وابسته به ATP ميتوكندريايي بر آنزيم‌هاي قلبي پلاسما در مدل "ايسكمي / پرفيوژن مجدد" قلب موش صحرايي بيهوش 9005
  1385 پزشکي قانوني دکتر سید شهاب الدین صدر «اثرات تجويز توأم ويتامين‌هاي آنتي‌اكسيداني E و C بر عملكرد دياستوليك بطن چپ و QT dispersion در بيماران با انفاركتوس حاد قدامي ميوكارد درمان شده با استرپتوكينار» 9001
  1387 دومين كنگره بين‌المللي اخلاق پزشكي ايران دکتر سید شهاب الدین صدر «بررسي پرونده‌هاي شكايت از قصور پزشكي رشته جراحي عمومي در اداره كل پزشكي قانوني استان تهران طي سال‌هاي 1377 تا 1382» 9003
  1387 دومين كنگره بين‌المللي اخلاق پزشكي ايران دکتر سید شهاب الدین صدر «سلامت در اسلام» 9002
  1383 دانشگاه علوم پزشكي كردستان دکتر سید شهاب الدین صدر «طراحي شبكه عصبي مصنوعي، به عنوان مدلي از شاخ خلفي ماده خاكستري نخاع» 8999
  1384 پزشکي قانوني دکتر سید شهاب الدین صدر «قواعد اسلامی در اخلاق پزشکی» 8998
  1387 دومين كنگره بين‌المللي اخلاق پزشكي ايران دکتر سید شهاب الدین صدر «كليات و سرفصل‌هاي اخلاق پزشكي» 9004
  1384 پزشکي قانوني دکتر سید شهاب الدین صدر «مقايسه غلظت روي در پلاسماي مني مردان مبتلا به ضايعه نخاعي با افراد نرمواسپرميك و ارتباط آن با پارامترهاي اسپرم» 9000
  1383 پزشکي قانوني دکتر سید شهاب الدین صدر «نقش سيستم نيتريک اکسيد در ناحيه نوکي بصل النخاع شکمي مياني بر روي اثر ضد دردي مرفين تزريق شده در ماده خاکستري دور قنات سيلويوس و تداخل عمل آن با سيستم گلوتاماترژيک» 8997
  پاييز 1372 مجله طب و تزكيه دکتر سید شهاب الدین صدر 1ـ استئوپروز Osteoporosis 10913
  1382 علوم دانشگاه تهران دکتر سید شهاب الدین صدر آنتي‌ باديهاي ضد اسپرم در زنان، مقايسه‌اي بين دو روش جهت تشخيص آنتي‌باديهاي ضد اسپرم در سرم و موكوس سرويكال زنان ناباور 997
  1381 پزشكي قانوني دکتر سید شهاب الدین صدر اثر محافظتي كاپتوپريل در ضايعات كليوي متعاقب ايسكمي و برقراري مجدد جريان خون و نقش كانالهاي پتاسيمي وابسته به ATP (KATP) 993
  1372 طب و تزكيه دکتر سید شهاب الدین صدر استئوپروز Osteoporosis 977
  1375 دانشكده پزشكي دکتر سید شهاب الدین صدر بررسي اثر استروژن كانژوگه بر كلسيم و فسفر سرم و ادرار در پيشگيري و درمان استئوپوروز پس از يائسگي 983
  1381 فيزيولوژي،فارماكولوژي دکتر سید شهاب الدین صدر بررسي اثر اوبائين بر عملكرد غدد بزاقي تحت فكي و تغييرات مس و روي در بزاق و سرم موش صحرايي 991
  1378 نظام پزشكي سازمان نظام پزشكي دکتر سید شهاب الدین صدر بررسي اثر تستوسترون در جلوگيري از پيشرفت بيماري كم كاري غده تيروئيد 994
  1388 علمي – پژوهشي فيض دکتر سید شهاب الدین صدر بررسي تأثير تجويز قبل و همزمان داروهاي ضد بارداري خوراكي بر غلظت تام و آزاد مورفين ادرار در دو مدل تحمل و وابستگي در موش صحرايي 9006
  1381 علوم پايه پزشكي تهران دکتر سید شهاب الدین صدر بررسي تأثير زمان تغذيه بر ميزان فعاليت حركتي موش صحرايي قبل و بعد از تخريب هسته سوپراكياسماتيك علوم پايه پزشكي تهران 992
  1373 نبض دکتر سید شهاب الدین صدر بررسي روشهاي تعويق قاعدگي در زنان زائر ايراني در حج سال 1373 980
  1377 طب و تزكيه دکتر سید شهاب الدین صدر بررسي عوامل مستعدكننده بيماريهاي قلبي زائران خانه خدا در حج تمتع 1376 987
  1378 نظام پزشكي سازمان نظام پزشكي دکتر سید شهاب الدین صدر بررسي ميزان Zn و Al و نسبت Zn/Al سرم و برآورد وابستگي آنها به بيماري دمانس 995
  1377 سازمان نظام پزشكي دکتر سید شهاب الدین صدر بررسي نگرش دانشجويان سال آخر پزشكي نسبت به آينده شغلي خود در سال 1376 988
  1375 طب و تزكيه دکتر سید شهاب الدین صدر بررسي وضعيت حجاج بستري شده در CCU در بيمارستانهاي مكه و مدينه در حج سال 1373 مجله طب و تزكيه 985
  1376 دانشكده پزشكي دکتر سید شهاب الدین صدر جايگزيني درماني هورموني و تغييرات ليپوپروتئين‌ها در زنان يائسه 989
  1374 دانشكده پزشكي دکتر سید شهاب الدین صدر حج و گرمازدگي 982
  1372 شافي دکتر سید شهاب الدین صدر خونسازي و اريتروپويتين 978
  1375 دانشكده پزشكي دکتر سید شهاب الدین صدر غلظت سرمي مس، روي و نسبت مس/ روي در تشخيص و پيش‌آگهي سرطان پستان 984
  1376 نبض دکتر سید شهاب الدین صدر فاكتورهاي رشد شبه انسوليني Insulin- Like Growth Factors 986
  1373 نبض دکتر سید شهاب الدین صدر كاربردهاي باليني No در قلب و عروق 981
  1379 نظام پزشكي سازمان نظام پزشكي دکتر سید شهاب الدین صدر مقايسه ميزان غلظت عنصر روي در سرم افراد مبتلا به ديابت نوع2 با افراد گروه شاهد به روش جذب اتمي 996
Page 1 of 2 (33 items)
Prev< قبلی
[1]
2
بعدی >Next