حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تاریخچه  بخش بیهوشی ومراقبتهای ویژه بیمارستان دکترعلی شریعتی
بخش بیهوشی بیمارستان دکتر شریعتی از سال 1352 فعالیت خود را آغاز کرد.از سال 1352 الی 1356 که هنوز بیمارستان تحت عنوان دانشکده داریوش کبیرفعالیت داشت مدیرگروه کل بخشهای جراحی وبیهوشی جناب آقای دکتریحیی عدل وسپس دکتر انوشیروان هدایت بودند و ریاست بخش بیهوشی به عهده آقای دکتر "علی فر"  فارغ التحصیل از انگلستان بود.دراین دوره اتاق های عمل عمدتا با جراحیهای زنان ،جراحی عمومی ،جراحی توراکس،جراحی مغز واعصاب ،جراحی فک وصورت واورتوپدی فعال بود وتعداد 4 استاد بیهوشی از جمله  آقای دکتر بزرگان فارغ اتحصیل از فرانسه ،حدود 4 رزیدنت بیهوشی و2 نفر تکنسین تجربی تحت عنوان anesthetist nurse- در بخش فعالیت داشتند.از سال 1357 وهمزمان با انقلاب اسلامی دکتر فر بازنشست شدند وریاست بخش به جناب آقای دکتر مصری محول شدکه تا سال 1368ادامه داشت.در این دوران اساتیدی چون جناب آقای دکترهوشنگ فهیم فارغ التحصیل از آمریکا ،سرکار خانم دکتر کبری قاضی سعیدی فارغ اتحصیل از آمریکا ،دکتر برین ،دکترنادر یاسمی  با بخش همکاری داشتند.از سال 1368 الی 1369 ریاست بخش به آقای دکتر فهیم محول گردید ودراین دوران اساتید بخش عبارت بودند از: آقای دکترهوشنگ  فهیم ، مرحوم آقای دکتر علی هنرمند ،آقای دکتر نجم آبادی وخانمها دکترقاضی سعیدی ، دکترسیندخت دهش،دکتر طاهری ،دکتر محترم ،دکتر راجی ومرحومه خانم دکتر میترا قايم پناه.لازم به ذکر است که بخش جراحی قلب واتاق عمل قلب از تاریخ 1369 شروع به کار کرد.ازاساتید بیهوشی که در ابتدا با این بخش همکاری داشتندابتدا آقای دکتر نجم آبادی وسپس با ورود دکتر مهران خویی در سال 1370 به ایشان محول شد.در سالهای بعد نیز این مهم به عهده آقای دکتر افلاطون مهرآیین ودکتر مصطفی صادقی واگذار گردید. درپایان سال 1369 ریاست بخش به جناب آقای دکترعلی هنرمند رسید.در این دوره همکاری دکتر فهیم،دکتر قاضی سعیدی ،دکتر دهش ،دکتر طاهری،دکتر راجی، دکتر محترم ودکتر قایم پناه همچنان با بخش ادامه داشت.جناب آقای دکتر افلاطون مهرآیین که ابتدا در بیمارستان امام مشغول به کار بودند در سال 1370 به بیمارستان شریعتی آمدند.در همین دوران یعنی سالهای 1370-1369 بخش General ICU بیمارستان افتتاح گردید.در سال 1370 ریاست بخش بیهوشی به دکترموسی نیک نژاد رسید ولی متاسفانه ایشان به علت بیماری در سال 1372 دار فانی را وداع گفتند وریاست بخش بیهوشی از سال 1372 تا تیر ماه 1393 به جناب آقای دکتر مصطفی صادقی محول گردید.از سال 1370 به بعد کادر علمی بخش دچار تغییرات زیادی شد و بتدریج اساتید جدیدی وارد بخش بیهوشی شدند که می توان به اساتید زیر اشاره نمود:جناب آقای دکتر مهران خویی،آقای دکتر عباس قیاسی (1370)خانم دکتر گیتا شعیبی(1370) ،آقای دکتر مصطفی صادقی ودکتر منصوراکبری نژاد موسوی (1371)،خانم دکتر سوسن سلطانی محمدی(1372).
در دوران ریاست بخش آقای دکتر صادقی بخش بیهوشی روند رو به رشدی را طی کرد بطوریکه با تلاشهای پیگیر ایشان بخش General ICU  تحت مدیریت بخش بیهوشی در آمد.همزمان کلاس درس گروه بیهوشی در مجاورت بخش General ICU در اختیار بخش بیهوشی و مراقبت های ویژه قرار گرفت. درسال 1384 درمانگاه بیهوشی مرکز فعالیت خود را آغازکرد.
در سال  1379 آقای دکتر علی موافق ،در سال 1380آقای دکترسید مجتبی مرعشی ودر سال 1382آقای دکتر محمدحسین غفاری بتدریج وبعنوان عضو هیات علمی وارد کادر آموزشی بیمارستان  شدند.دکتر منصور اکبری نژاد موسوی ودکترمحمد حسین غفاری طی سالهای 1386 الی 1388 به کانادا مهاجرت کردند ودکتر عباس قیاسی به بیمارستان مرکزقلب تهران منتقل شدند. در سال  1390 دکتر علیرضا خواجه نصیری ،فلوشیپ درد وارد کادر هیات علمی بیمارستان شدند و کلینیک درد بیمارستان ازهمان سال شروع به فعالیت کرد.در همان سال آقای دکتر علیرضا سلیمی نیا به کادر هیات علمی بیمارستان پیوستند.در سال 1391 آقای دکتر رضا عاطف یکتا ودر سال 1393 دکترامیدعظیم عراقی ودر سال 1394دکترآرش هروآبادی به عنوان اعضای هیات علمی جدید به گروه پیوستند.
از مرداد ماه سال 1393 ریاست بخش بیهوشی و General ICU به آقای دکتر علی موافق محول گردید.و آقای دکتر سید مجتبی مرعشی از اذر ۱۳۹۷ این مسولییت را بر عهده گرفتند
و در حال حاضر بخش بیهوشی و General ICU میباشند.
در حال حاضراعضای هیات علمی گروه بیهوشی بیمارستان دکتر شریعتی بترتیب ورودشان به بیمارستان عبارتند از:
 
  1. خانم دکتر گیتا شعیبی
  2. آقای دکتر مصطفی صادقی
  3. خانم دکتر سوسن سلطانی محمدی
  4. آقای دکتر علی موافق
  5. آقای دکتر سید مجتبی مرعشی
  6. آقای دکتر علیرضا خواجه نصیری
  7. آقای دکتر علیرضا سلیمی نیا
  8. آقای دکتررضا عاطف یکتا
  9. آقای دکترامید عظیم عراقی
  10. آقای دکتر آرش هروآبادی
بخش بیهوشی بیمارستان دکتر شریعتی درحال حاضردر زمینه جراحیهای زنان وزایمان ،نازایی وروشهای کمک باروری آزمایشگاهی،اورتوپدی،توراکس ،فک وصورت ،جراحی قلب ،پیوند قلب،اورولوژی ،پیوند کلیه،جراحی عمومی با گرایشهای مختلف عروق ،لاپاروسکوپی ،اندوکرین وجراحی مغز واعصاب ، تربیت فلوشیپ درد وانواع بلوکهای عصبی به کمک سونوگرافی و دستگاه C-arm،بیهوشی در انواع اندوسکوپی و بیهوشی در بخش Cath-lab فعالیت دارد .کیفیت مراقبتها ی ویژه و ICU-careبیماران بعد از انتقال ریاست این بخش به گروه بیهوشی یعنی از سال 1381 به مراتب رو به بهبود است.طبق آخرین آمار کسب شده در تاریخ شهریور 1393 ،از بدو تاسیس بیمارستان تا پایان سال تحصیلی 93-1392 حدود 157 نفر متخصص بیهوشی از بخش بیهوشی بیمارستان دکتر علی شریعتی فارغ التحصیل شده اند.
 


اهداف و رسالت گروه:

رسالت گروه بيهوشي آموزش دستياران فلوشيپ،‌ دستياران بيهوشي و دانشجويان دانشگاه پزشكي مي باشد. پژوهش در زمينه هاي مرتبط و استفاده از همه امكانات درماني به 
روز جهت مداواي بيماران از اهداف اين گروه مي باشد.