لیست اعضای هیات علمی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ویرایش کنید
نام و نام خانوادگی
دکتر زاهد حسین خان
دکتر رضا شریعت محرری
دکتر فردین یوسف شاهی
دکترکیانوش صابری
دکتر مژگان رحیمی
دکتر ارمان طاهری


دکترامیرحسین اورندی
دکترمسعود رمضانی
دکتر کیانفر
دکتر خلیل پسته ای
دکترعطایی
دکتر سامرند فتاح قاضی

دکتر کسری کروندیان
دکتر حمیدرضا امیری
دکتر شهرام صمدی
دکتر سیدعلی امام میبدی
دکتر علی اکبر سلیمانی
دکتر محمود غلام آل احمد
دکتر محمدعلی نویان اشرف
دکتر محمدتقی بیگ محمدی
دکتر مصطفی محمدی

دکتر امیرپویا زنجانی
دکتر سیدمحمد میراسکندری
دکتر اصغر حاجی پور

دکتر امید نبویان
دکتر افشین جعفراده
دکتر مازیار مقصودلو

دکتر جلیل مکارم
دکتر نگار افتخار
دکتر حسین ماجدی
دکتر فاطمه حاجی محمدی
دکتر افشار اعتمادی آل آقا
دکتر مهرداد بهزادی
دکتر ابوالقاسم یوسفی
دکتر آرش جعفریه

دکتر نسرین فریدی
دکتر نتاج فر
دکتر حسین نژاد
دکتر ابراهیم اسپهبدی
دکتر میترا آذرشاهین
دکتر یاقوتی
دکتر ساغر صمیمی

دکتر محمد شهریاری
دکتر اتابک نجفی
دکتر فرساد ایمانی
دکتر محمدرضا خاجوی
دکتر فرهاد اعتضادی

دکتر آرزو احمدی
دکتر پژمان پورفخر
دکتر مصطفی صادقی
دکتر علی موافق
دکتر گیتا شعیبی
دکتر سوسن سلطانی محمدی

دکتر سیدمجتبی مرعشی
دکتر علیرضا سلیمی نیا
دکتر امید عظیم عراقی
دکتر علیرضا خواجه نصیری
دکتر رضا عاطف یکتا
دکتر میهن جعفری جاوید

دکتر حمید زاهدی
دکتر مهرداد شروقی
دکتر سیدحسین صدرالسادات
دکتر عباس استادعلی پور
دکتر عبدالحسین احمد بهبهانی
دکتر مهدی صنعت کار
دکتر علیرضا ابراهیم سلطانی
دکتر مهرداد گودرزی

دکتر آناهید ملکی
دکتر علیرضا تک زارع
دکتراحسان باستان حق
دکتر بهرنگ نورعلیشاهی
دکتربهرنگ نورعلیشاهی
دکتر اشکان تقی زاده 

دکتر حسن سلطانی نیا
دکتر عباس قیاسی
دکتر مهدی نجفی
دکتر خسرو برخورداری