بخش بیهوشی بیمارستان جامع زنان ارش

حذف
تک ستونه
حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
نام بیمارستان : آرش
اسامی اعضای هیأت علمی : دکتر نسرین فریدی تازه کند
                                         دکتر معصومه نتاج مجد
اسامی اساتید بازنشسته بخش ها طی 20 سال اخیر : دکتر سید احمد رضوان
تاریخچه و آشنایی با بخش :
حوزه فعالیت متخصصین بیهوشی در این مرکز شامل انجام بیهوشی در 4 اتاق عمل جنرال ( اعمال جراحی C/S و عمل های ژینکولوژیک و حراحی عمومی ) 3 اتاق عمل لاپاراسکوپی ( زنان و جراحی عمومی )، IVF ( پانکچر ) اداره بیماران   ICU  (هفت تخت)  انجام زایمان بی درد دربخش labor ، انجام سدیشن در بیماران آندوسکوپی و کولونوسکوپی و ویزیت بیماران قبل از عمل در درمانگاه بیهوشی است .
زمینه غالب و تخصصی فعالیت بخش :
بیهوشی در زنان و زایمان و زایمان بدون درد
برنامه های آموزشی بخش :
بخش دارای دستیار بیهوشی بصورت گردشی و گهگاه از بیمارستان سینا می باشد .
( در حال حاضر خانم دکتر لیلا سادات حسینی برای یک ماه معرفی شده اند ) و عمدتاً و تقریباً همیشه دارای دانشجوی کارشناسی بیهوشی می باشد .
برنامه آموزشی دستیاران بیهوشی شامل انجام انواع بیهوشی عمومی و رزیونال در CIS و موارد خاص از جمله پره اکلامپس ـ اکلامپسی ـ خون ریزیهای حین بارداری ـ کورتاژ ـ اعمال لاپاراسکوپی و IVF ـ زایمان بدون درد به روش اپیدورال ـ احیاء نوزاد ـ برخورد با انتوباسیون مشکل در C/S  می باشد .