لیست آزمون های ۹۷

30 خرداد 1397

لیست کاراموزان بیهوشی

14 خرداد 1397

لیست کاراموزان بیهوشی-خرداد ۹۷

برنامه کنفرانس های هفتگی گروه آموزشی بیهوشی دانشکده پزشکی1397

22 اسفند 1396

برنامه کنفرانس های هفتگی گروه آموزشی بیهوشی دانشکده پزشکی1397

سومين جلسه رتبه بندي طرح هاي پژوهشي دانشكده در سال 96تشكيل گرديد

23 آبان 1396

سومین جلسه رتبه بندی طرح های پژوهشی سال 96 دانشكده پزشكي روز دوشنبه در تاریخ 17/7/96 ازساعت 8 صبح تا 12در محل سالن شورای دانشکده پزشکی با حضور معاون محترم پژوهشی دانشکده جناب آقاي دكتر آخوندزاده ، معاونین پژوهشی گروههای آموزشي علوم پایه و بالینی دانشكده( پاتولوژی، آناتومی، اطفال، بیوشیمی، فارماکولوژی، فیزیک پزشکی، روانپزشکی، پوست، ، طب سالمندی،میکروب شناسی،طب اورژانس،عفونی،ایمونولوژی،زنان،جراحی،پزشکی هسته ای،فیزیولوژی) و همچنین با حضور حانم دکتر حتمی، خانم دکتر زمانی و نمایندگان محترم دانشگاه سرکار خانم معمایی و خانم احمدی تشکیل گردید.

تعداد آیتم ها در هر صفحه