برنامه کنفرانس های هفتگی گروه آموزشی بیهوشی دانشکده پزشکی1397

برنامه کنفرانس های هفتگی گروه آموزشی بیهوشی دانشکده پزشکی1397

22 12 1396

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 

برنامه کنفرانس های هفتگی گروه آموزشی بیهوشی دانشکده پزشکی1397
محل کنفرانس: سالن  عزلت ، دانشکده پزشکیزمان کنفرانس: روزهای پنج شنبه ساعت 9 الی 12
ردیفتاریخ سخنران موضوع 
197/01/16خانم دکتر رحیمیAnesthetic Implication for Diabetic patient(Case Base Discussion)
397/01/30اساتید بیهوشی زایمان بی دردزایمان بی درد
497/02/06آقای دکتر نجفیInhaled Anesthetic Delivery System
697/02/20آقای دکتر صابریPerioperative Echocardiography
797/02/27امتحان
897/03/03آقای دکتر محرری 
 گروه اخلاق حرفه ای
Cardiopulmonary Bypass(Case Base Discussion)
 سناریوی اخلاق حرفه ای   
997/03/10آقای دکتر یوسف شاهیUltrasound Guidance for Regional Block
1197/03/31آقای دکتر اعتمادی Difficult Airway (Case Base Discussion)


               دکتر سید محمد میراسکندری
مسؤل آموزش دستیاری گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه و درد شناسی
     دانشگاه علوم پزشکی تهرانمنبع:گروه بیهوشی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0