قابل توجه رزیدنتهای محترم ، امتحان آسکی پنج شنبه مورخ ۱۰ اسفند 1396، ساعت ۹ صبح در مرکز آزمونهای دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در بیمارستان مرکزطبی کودکان برگزار میگردد. نظر باینکه امتحان راس ساعت ۹ بطور همزمان جهت تمامی دستیاران سالهای یک تا چهار آغاز میگردد، حضور کلیه عزیزان ساعت ۸ صبح در محل آزمون الزامیست.
مطالب بیشتر
22 اسفند 1396
برنامه کنفرانس های هفتگی گروه آموزشی بیهوشی دانشکده پزشکی1397
14 شهریور 1394
دوازدهمین کنگره بین المللی بیهوشی ، مراقبت های ویژه و درد
4 اردیبهشت 1394
امكان تهيه كتاب Airway Management  از غرفه موسسه Springer در نمايشگاه بين المللي كتاب
22 فروردین 1394
انتشار اولين درسنامه بيهوشي مغز و اعصاب توسط گروه بيهوشي
10 دی 1393
انتشار كتاب Airway Management تاليف دكتر زاهد حسين‌خان
1 دی 1393
کارگاه یک روزه مدیریت پیشرفته راه هوایی
14 مهر 1393
OSCE

OSCE

قابل توجه رزیدنتهای محترم ، امتحان آسکی پنج شنبه مورخ ۱۰ اسفند، ساعت ۹ صبح در مرکز آزمونهای دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در بیمارستان مرکزطبی کودکان برگزار میگردد. نظر باینکه امتحان راس ساعت ۹ بطور همزمان جهت تمامی دستیاران سالهای یک تا چهار آغاز میگردد، حضور کلیه عزیزان ساعت ۸ صبح در محل آزمون الزامیست.

7 اسفند 1396
1234

1234

1234