اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه آناتومی
مدیر دکتر مهدی عباسی
آدرس تهران، خ انقلاب، خ قدس، خ پورسينا، ساختمان شماره 3