معرفی گروه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
 

گروه آناتومی یکی از قدیمی ترین و بزرگترین گروه های علوم پایه دانشکده پزشکی تهران می باشد، که از سال 1313 تاسیس شده است. این گروه در سه حیطه بافت شناسی، جنین شناسی و آناتومی به تمام رشته ها، مقاطع و دانشکده های موجود در دانشگاه علوم پزشکی تهران، خدمات آموزشی و پژوهشی ارئه می نماید. در حال حاضر 16 عضو هیئت علمی مشغول به خدمت و حدود هفتاد دانشجو  در دوره های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (PhD) علوم تشریحی و  بیولوژی تولید مثل در این گروه مشغول تحصیل هستند.