اعضای هیات علمی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
 
 
 
 
 
 
دکتر مهدی عباسی استاد گروه آناتومی (مدیر گروه)
دکتر پریچهر پاسبخش استاد گروه آناتومی (معاون پژوهشی گروه)
 دکتر طیبه رستگار استادیار گروه آناتومی (معاون تحصیلات تکمیلی گروه)
دکتر کبری مهران نیا مربی گروه آناتومی (معاون آموزشی گروه)
دکتر باقر مینایی زنگی دانشیار گروه آناتومی (رِئيس بخش بافت شناسي )
دکتر فردین عمیدی استاد گروه آناتومی (معاون اداری و مالی دانشکده پزشکی)
دکتر ایرج راگردی کاشانی استاد گروه آناتومی(معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی)
دکتر غلامرضا حسن زاده قیه قشلاقی استاد گروه آناتومی
​دکتر فرید ابولحسنی دانشیار گروه آناتومی
دکتر نسرین تک زارع استادیار گروه آناتومی
دکتر فاطمه ملک استادیار گروه آناتومی
دکتر عظیم هدایت پور استادیار گروه آناتومی
دکتر سعید نکونام استادیار گروه آناتومی
دکتر علیقلی سبحانی سنجبد استاد گروه آناتومی