#
 • آدرس پستی :

  تهران، خ انقلاب، خ قدس، خ پورسينا، ساختمان شماره 3
 • شماره تماس :

  02166419072
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  anatomy@tums.ac.ir