دفاع از پروپوزال

دفاع از پروپوزال

1 5 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
باعنوان:
بر قطبيت سلولهاي Medroxyprogesterone actat تاثير داروي ضد بارداري c57bL6 ميكروگلي ودميليناسيون القايي با كوپريزون در موش

ارائه دهنده:
مريم محمدي

استاد راهنما:
دكتر كاشاني

​زمان و مكان:
سه شنبه 1مرداد98 ساعت 9 تالار بافت شناسي


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0