دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری علوم تشریح

دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری علوم تشریح

16 11 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
باعنوان:
اثر نوروپروتکتیو سلولهای دور عروقی مشتق از بندناف انسانی در مدل حیوانی ایسکمی /ریپرفیوژن مغزی

ارائه دهنده:
الهام سیفعلی 

اساتید راهنما:
دکتر محمد اکبری 
دکترحسن زده

زمان:
شنبه 98/11/19 ساعت 13:30
تالاراناتومیمنبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0