جلسه دفاع از پروپوزال دکتری بیولوژی تولیدمثل

جلسه دفاع از پروپوزال دکتری بیولوژی تولیدمثل

21 5 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
باعنوان :
بررسی فرایند اسپرماتوژنز در سلولهای اسپرماتوگونی انسان وهم کشتی با سلولهای سرتولی در محیط سه بعدی متیل سلولز  

استاد راهنما :
جناب اقای دکترعباسی 
​99/5/22 ساعت 11 صبح


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0