دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

18 6 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
با عنوان:
اثر عصاره ابي تخم كاسني بر ميزان فاكتورهاي التهابي و انزيم هاي انتي اكسيداني به دنبال ايسكمي نخاع در مدل حيواني موش صحرايي
ارائه دهنده:
ندا غفاري

استاد راهنما:
دكتر محمد اكبري

استاد مشاور:
دكتر غلامرضا حسن زاده
دكتر اذين نوروزي
دكتر تهمينه مختاري

دوشنبه 97/06/19
تالار اناتومي ساعت 10


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0