پيام تبريك

پيام تبريك

2 7 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
موفقيت دانشجويان كارشناسي ارشد خانم ها نداغفاري،عاليه باش قره و اقاي داوود زريني را در آزمون دكتراي علوم تشريح تبريك و تهنيت عرض نموده و توفيق روزافزون را در كليه مراحل زندگي از خداوند منان خواستاريم.


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0