مراسم بزرگداشت اهداي پيكر

مراسم بزرگداشت اهداي پيكر

14 5 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

اهداي پيكر امري خداپسندانه است
​​


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0