اطلاعيه

14 اسفند 1397

قابل توجه كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه

جلسه ژورنال كلاب

14 اسفند 1397

برگزاري مراسم ژورنال كلاب خانم مهسا يعقوبي نژاد سه شنبه 97/12/14 ساعت 12 تالار اناتومي

مراسم اهداي پيكر

11 اسفند 1397

برگزاري مراسم اهداي پيكر امرالله اكبري يكشنبه97/12/11 ساعت 12 تالار اناتومي

دفاع از پروپوزال

12 اسفند 1397

دفاع از پروپوزال اقاي مهدي عليدادي دانشجوي كارشناسي ارشد

جلسه ژورنال كلاب

30 بهمن 1397

برگزاري جلسه ژورنال كلاب اقاي دانيال محمدي دانشجوي بيولوژي توليد مثل سه شنبه 97/11/30 ساعت 12

جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه

28 بهمن 1397

برگزاري جلسه پيشرفت پايان نامه خانم غزاله صادقياني دانشجوي دكتري بيولوژي توليدمثل دوشنبه 97/11/29 ساعت 12 تالار اناتومي

بزرگداشت اهداي پيكر

28 بهمن 1397

مراسم بزرگداشت اهداي پيكر خانم مينو دخت صديق يكشنبه 97/11/28 ساعت 12 با حضورمان اين اقدام خدااپسندانه را ارج مي نهيم.

جلسه ژورنال كلاب

16 بهمن 1397

جلسه ژورنال كلاب اقاي مهدي صالحي سه شنبه 97/11/16 ساعت 12 تالار اناتومي

جلسه دفاع از پروپوزال دكتري تخصصي

6 بهمن 1397

برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال خانم ازيتا افضلي دانشجوي بيولوژي توليد مثل 97/11/9

جلسه دفاع از پروپوزال دكتري تخصصي

6 بهمن 1397

جلسه دفاع از پروپوزال دكتري تخصصي خانم رقيه قرائي دانشجوي بيولوژي توليدمثل

جلسه دفاع از پايان نامه دكتري

6 بهمن 1397

جلسه دفاع از پايان نامه دكتري بيولوژي توليد مثل خانم مهشاد خدارحميان شنبه 97/11/6

جلسه دفاع از پايان نامه

6 بهمن 1397

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم فاطمه ابراهيمي در تاريخ 97/11/6

جلسه دفاع از پروپوزال دكتري تخصصي

6 بهمن 1397

جلسه دفاع از پروپوزال دكتري تخصصي علوم تشريح اقاي مهداد عبدي شنبه 97/11/6

برگزاري جلسه ژورنال كلاب

26 دی 1397

برگزاري جلسه ژورنال كلاب خانم فرناز خديوي دانشجوي دكتري علوم تشريح در تاريخ 97/11/02 ساعت 12 تالار اناتومي

دفاع از پايان نامه دكتري

26 دی 1397

جلسه دفاع از پايان نامه دكتري بيولوژي توليدمثل افاي علي طالبي

جلسه دفاع از پايان نامه

26 دی 1397

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد اقاي سيد حسين حسيني لرگاني

جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه

26 دی 1397

جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه اقاي ايوب جباري و خانم شورا اماني دانشجويان دكتري بيولوژي توليد مثل دوشنبه 97/10/24 ساعت 12 الي 13

جلسه گزارش پيشرفت پايان نامه

15 دی 1397

گزارش پيشرفت پايان نامه خانم محبوبه موسوي و اقاي مجتي اسلامي دوشنبه 97/10/17 ساعت 12-13 تالار اناتومي

برگزاري مراسم اهدا جسد

15 دی 1397

برگزاري مراسم اهداي جسد اخترخانم اعتمادي روز يكشنبه 97/10/15 ساعت 12-13 تالار اناتومي

جلسه دفاع از پايان نامه دكتري تخصصي

9 دی 1397

جلسه دفاع از پايان نامه دكتري تخصصي خانم فاطمه حسني دانشجوي دكتري بيولوژي توليد مثل

گزارش پيشرفت پايان نامه

9 دی 1397

گزارش پيشرفت پايان نامه خانم ها مرضيه مهدوي پور و رحيمه سيفعلي دوشنبه 97/10/10 ساعت 12-13 تالار اناتومي

جلسه ژورنال كلاب

4 دی 1397

جلسه ژورنال كلاب اقاي غلامي نژاد دانشجوي دكتري علوم تشريح سه شنبه 97/10/4 ساعت 12 تالار اناتومي

مراسم بزرگداشت اهداي جسد

4 دی 1397

برگزاري مراسم اهداي پيكر خانم مهستي احتشام زاده چهارشنبه 97/10/4

جلسه دفاع از پايان نامه

27 آذر 1397

جلسه دفاع از پايان نامه خانم سميه صلح جو دانشجوي دكتري اناتومي

دفاع از پايان نامه

27 آذر 1397

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه دكتري تخصصي اقاي حميد احمدي دانشجوي بيولوژي توليد مثل

گزارش پيشرفت پايان نامه

25 آذر 1397

گزارش پيشرفت پايان نامه اقاي علي طالبي دانشجوي بيولوژي توليد مثل و خانم سهيلا مددي دانشجوي علوم تشريح دوشنبه 97/9/26 ساعت 12 الي 13 تالار اناتومي

دفاع از پروپوزال

25 آذر 1397

جلسه دفاع از پروپوزال خانم پرستو خانلري دانشجوي كارشناسي ارشد علوم تشريح

دفاع از پايان نامه

25 آذر 1397

جلسه دفاع از پايان نامه دكتري اقاي كيكاووس غلامي دانشجوي بيولوژي توليد مثل

گزارش يشرفت پايان نامه

25 آذر 1397

گزارش پيشرفت پايان نامه اقاي شيرزاد حسيني دوشنبه 97/9/19 ساعت 12 الي 13 تالار اناتومي

جلسه ژورنال كلاب

25 آذر 1397

جلسه ژورنال كلاب خانم فروغ مهدوي نژاد دانشجوي دكتري بيولوژي توليد مثل سه شنبه 97/9/20 ساعت 12 الي 13 در تالار اناتومي

گزارش پيشرفت پايان نامه

25 آذر 1397

گزارش پيشرفت پايان نامه خانم ها مژده بهرام رضايي و سمانه برنجيان دوشنبه 97/9/5 ساع 12 الي 13 تالار اناتومي

جلسه ژورنال كلاب

25 آذر 1397

برگزاري جلسه ژورنال كلاب خانم الهام شيري دانشجوي دكتري علوم تشريح سه شنبه 97/9/6 ساعت 12 تالار اناتومي

جلسه ژورنال كلاب

25 آذر 1397

جلسه ژورنال كلاب خانم قاسمي دانشجوي دكتري بيولوژي توليدمثل سه شنبه 97/8/1 ساعت 12 تالار اناتومي

مراسم اهدا جسد

10 آذر 1397

برگزاري مراسم اهدا جسد مرحوم انور خامه اي سه شنبه 97/9/13 ساعت 12 تالاراناتومي

دفاع از پايان نامه

29 آبان 1397

برگزاري دفاع از پايان نامه خانم ساحل زماني دانشجوي كارشناسي ارشد

جلسه ژورنال كلاب

21 آبان 1397

جلسه ژورنال كلاب اقاي دكتر احمدي دانشجوي دكتري بيولوژي توليدمثل

بازديد پروفسور سو از دانشگاه تهران در تاريخ 97/07/28

2 آبان 1397

اقاي پروفسور سو استاد دانشگاه چين از گروه اناتومي دانشگاه تهران ديدن كردند.

كنگره علوم تشريح همدان

30 مهر 1397

گزارش سيزدهمين كنگره علوم تشريح همدان

گزارش سفر

7 مهر 1397

گزارش سفر مطالعاتي

پيام تبريك

2 مهر 1397

پيام تبريك به مناسبت موفقيت تحصيلي

قابل توجه كليه دانشجويان علوم تشريح و بيولوژي

2 مهر 1397

برگزاري جلسه مدير محترم گروه با دانشجويان

دفاع از پايان نامه دكتري

24 شهریور 1397

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه خانم مريم عزيزي دانشجوي دكتري عوم تشريح

امتحان جامع

19 شهریور 1397

برگزاري امتحان جامع دانشجويان دكتري علوم تشريح و بيولوژي توليد مثل

جلسه دفاع از پايان نامه دكتري

18 شهریور 1397

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه اقاي يوسف محمدي دانشجوي علوم تشريح

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

18 شهریور 1397

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه خانم ندا غفاري

زمان انتخاب واحد

17 شهریور 1397

تاريخ شروع انتخاب واحد از شنبه 97/06/17 لغايت چهارشنبه 97/06/27 ميباشد

جلسه دفاع از پايان نامه اقاي داوود رزيني

14 شهریور 1397

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه اقاي داوود زريني دانشجوي كارشناسي ارشد علوم تشريح

جلسه دفاع از پروپوزال كارشناسي ارشد اقاي طه قنطاب پور

11 شهریور 1397

باعنوان :بررسي اثر استازانتين بر روي اسپرم افراد نرمال در طي فرايند انجماد-ذوب باراهنمايي دتر فردين عميدي يكشنبه 97/06/11 ساعت 11 تالار بافت شناسي

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم گلاله نورزهي

11 شهریور 1397

با عنوان : بررسي تاثير متيل پردنيزولون بر دميليناسيون القايي با كوپريزون در موش استاد راهنما: دكتر پريچهر پاسبخش زمان يكشنبه 97/06/11 ساعت 11 تالار اناتومي

مراسم تكريم از اهداي جسد

11 شهریور 1397

مراسم تكريم از اهداي كالبد مرحوم علي اهوري روز يكشنبه 97/06/11 ساعت 12:30 در تالار اناتومي برگزار ميگردد. حضور كليه دانشجويان گروه اناتومي الزامي ميباشد.

تعداد آیتم ها در هر صفحه