راهنمای مصاحبه دکترای تخصصی علوم تشریحی سال 96-95

راهنمای مصاحبه دکترای تخصصی علوم تشریحی سال 96-95

25 5 1395

آزمون مصاحبه داوطلبین دکترای تخصصی علوم تشریحی سال 96-95 فرم راهنمای داوطلبین    (دریافت فایل)   ردیف موضوع مکان 1 تحویل وسایل و بسته بندی تالار بافت شناسی 2 احراز هویت داوطلبین(کارت شناسایی معتبر همراه داشته باشید) کریدور بافت شناسی 3 ارائه پایان­نامه مقطع قبل و ارائه یک ایده پژوهشی توسط داوطلب طبقه بالای ساختمان بافت شناسی– ایستگاه اول 4 تشخیص لام بافت شناسی طبقه بالای ساختمان بافت شناسی – ایستگاه دوم 5 جستجوی منابع اطلاعاتی و بررسی مستندات پژوهشی طبقه بالای ساختمان بافت شناسی – سالن IT - ایستگاه سوم 6 تشریح ناحیه تعیین شده در کاداور سالن تشریح – ایستگاه چهارم 7 ارائه سخنرانی در موضوع مرتبط با علوم تشریحی طبقه بالای ساختمان آناتومی- سالن تشریح - ایستگاه پنجم 8 بررسی مستندات آموزشی و مهارت زبان خارجه طبقه بالای ساختمان آناتومی– دفتر مدیر گروه– ایستگاه ششم  


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0