جلسه دفاع از پروپوزال

جلسه دفاع از پروپوزال

28 12 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
با عنوان:
بررسی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به سلولهای مذکر به دنبال پیوند همزمان با محیط حاصل از کشت سلولهای سرتولی در مدل موش ازواسپرمی ناشی از بولیفان
استاد راهنما:
​سرکار خانم دکتر رستگار


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0