جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح

25 5 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
باعنوان :
مقایسه عملکرد داربست های اسفنجی و الکتروریسی ساخته شده از کلاژن وماتریکس خارج سلولی در حفظ پروفایل ژن های عملکردی عضله ای صاف مثانه 


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0