دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری علوم تشریح

دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری علوم تشریح

16 11 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
با عنوان:
تاثیر نوروپروتکتیو وزیکل های خارج سلولی مشتق از ناحیه ی ساب ونتریکولار در مدل حیوانی ایسکمی/ریپرفیوز
ژن مغزی

ارائه دهنده:
مرضیه مهدوی پور

اساتیدراهنما:
دکترمحمد اکبری
دکترحسن زاده
 زمان:
​شنبه 98/11/19 ساعت 12:30 تالاراناتومی


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0