جلسه دفاع از پایان نامه دکتری بیولوژی تولیدمثل

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری بیولوژی تولیدمثل

30 2 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
با عنوان:

تعیین الگوی متیلاسیون در ژن هاو ناحیه کنترل ایمپرتینگ در اسپرم انسان پس از انجماد

اساتید راهنما:
جناب اقای دکتر ابوالحسنی
جناب اقای دکتر حسینی

* جلسه دفاع بصورت مجازی برگزار خواهد شد.


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0