جلسه ی دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری علوم تشریح

جلسه ی دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری علوم تشریح

18 9 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
باعنوان:
مقایسه تزریق داخل بینی و داخل وریدی سلولهای مزانشیمی مغزاستخوان تیمار شده با SDF-1 الفا برمیزان میلین زائی جسم پینه ای درمدل کوپریزونی مالتیپل اسکلروزیس

ارائه دهنده:
فاطمه بیگی بروجنی

اساتیدراهنما:
دکتر کاشانی
دکتر پاسبخش

زمان ومکان:
سه شنبه 98/9/19 ساعت 12 تالاراناتومی


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0