جلسه دفاع از پایان نامه دکتری علوم تشریحی پردیس بین الملل

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری علوم تشریحی پردیس بین الملل

29 2 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
با عنوان :
Determinatin of subventricular zone derived extracellular vesicles effects on the inflammasome complex formation after spinal card injury on wistar rats.
استاد راهنما:
جناب اقای دکتر حسن زاده
جناب اقای دکتر اکبری
*جلسه دفاع بصورت مجازی برگزار خواهد شد.


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0