جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد

11 8 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
باعنوان :
بررسی اثر استازانتین بر کیفیت اسپرم افراد normozoospermia طی فرایند انجماد انجماد-ذوب 

نگارنده
طاها قنطاب پور

استاد راهنما:
دکتر فردین عمیدی

زمان ومکان:
12 ابان تالار بافت شناسی ساعت 9


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0