دفاع از پايان نامه دكتري

دفاع از پايان نامه دكتري

12 6 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
با عنوان :
اثر Quercetin بر بيان سيستم تيوردوكسين TRX/TXNIP از طريق مسير Nrf2/ARE  در سلولهاي گرانولوزاي انساني

اساتيد راهنما
اقاي دكتر فردين عميدي
خانم دكتر اشرف ال ياسين

ارائه دهنده
زهرا رشيدي

زمان : سه شنبه 98/6/12 ساعت 12
مكان: تالاراناتومي


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0