دفاع از پروپوزال

دفاع از پروپوزال

21 2 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
باعنوان:
بررسي تمايز سلولهاي بنيادي اسپرماتوگوني انسان در سيستم كشت سه بعدي ارگانوئيد با استفاده از ماتريژل و هم كشتي با سلولهاي سرتولي


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0