جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح

12 3 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تحت عنوان :

بررسی ارتباط بین نمایه غذاخوردن سالم جایگزین AHEE با ترکیبات گلیکوزیله نهایی پلاسماهای خون،مایع منی و کیفیت اسپرم مردان نابارور دارای الیگواستنوتراتواسپرمی

اساتید راهنما:
سرکار خانم دکتر شعبانی

​*برگزاری جلسه دفاع بصورت مجازی خواهد بود.


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0