جلسه دفاع از پروپوزال دکتری بیولوژی تولیدمثل

جلسه دفاع از پروپوزال دکتری بیولوژی تولیدمثل

10 3 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تحت عنوان :

اثر حفاظت انجمادی پنتوکسی فیلین بر مسیر ARE/NRF2 پس از پیوند سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی منجمد -ذوب شده به مدل موش ازواسپرمی ناشی از بوسولفان

اساتید راهنما:
سرکار خانم دکتر رستگار

​*برگزاری جلسه دفاع بصورت مجازی خواهد بود.


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0