دفاع از پروپوزال

دفاع از پروپوزال

6 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
با عنوان :
بررسي تاثير حفاظت انجمادي متفورمين بر ماركرهاي پيش ميوزي وپس ميوزي سلولهاي اسپرماتوگوني پس از پيوند به مدل موش ازواسپرمي ناشي از بوسولفان

ارائه دهنده :
عاليه باشقره
 
استاد راهنما:
جناب اقاي دكتر هدايت پور
 يكشنبه 7مهرماه ساعت 12 تالاراناتومي
 


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0