جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح

7 4 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تحت عنوان :
اثر ضدالتهابی وانتی اکسیدانی عصاره الکلی برگ گیاه Moringa Peregnina برناحیه هیپوکامپ رت مدل هیپوکسی

اساتید راهنما:
سرکار خانم دکتر مهران نیا


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0