جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد علوم تشریح

8 4 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تحت عنوان :
بررسی تاثیر تزریق داخل بطنی سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان در مدل ملیناسیون القائی متناوب با کوپریزون در موش c57

اساتید راهنما:
​جناب اقای دکتر کاشانی


منبع:گروه آناتومی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0